BOOA

Simon Folger
Film/Socialentreprenör

"Jag har alltid haft svårt att begränsa mig till ett eller ett fåtal intressen och jag antar att detta även återspeglas i mina projekt. I fallet med BOOA har jag kombinerat mitt intresse för forskning med kreativt skapande och kommunikation. Mer än något annat vilar detta projekt på min fascination för fascinerande människor. Jag ville lyfta fram några av de fantastiska lärare jag haft under min egen utbildning och det är ett privilegium att få ta del av och dela deras nyfikenhet på livet."

2020
"
KPL har erbjudit vägledning och sammanhang på något som annars hade varit en enslig väg att vandra. Genom KPL har jag alltid haft tillgång till konkret feedback och inspiration genom alla steg av min process, från det första steget av projektbeskrivning till lanseringsfest och kundkontakter. Kombinationen av utbildningens strukturblandat med eget ansvar har varit direkt avgörande för att mitt projekt kunnat bli verklighet. KPL har givit mig de verktyg jag saknade då jag enbart hade min idé. Baskunskaper inom grafisk formgivning, film, foto, ekonomi och ledarskap. Framförallt har KPL skapat möjligheter att knyta nya kontakter och lära känna nya vänner, detta har i sin tur ökan min förståelse och tacksamhet för vikten av goda samarbeten.

Vad?

BOOA spelar in föreläsningar med några av Sveriges härligaste forskare från deras vardagsrum. Föreställ dig en TED talk, fast hemma hos. Detta gör BOOA till en helt unik satsning för att minska avståndet mellan akademin och samhället. Genom våra filmer vill vi demokratisera kunskap och höja forskningens status. Vi är övertygade om att spridandet av forskning är avgörande för att vi gemensamt skall kunna bygga en hållbar och inkluderande värld.

Hur?

Det unika med BOOA är att vi enbart spelar in föreläsningar med forskare som gjort sig kända på universiteten för sin karisma och pedagogik. Varje avsnitt inleds därför med ett litet personporträtt där vi utforskar den nyfikenhet och det personliga intresse som ligger till grund för varje forskares arbete. Filmerna är ca 15minuter långa och porträtterar forskare från alla fält inom akademin. Den röda tråd som väver dem samman är att samtliga forskare utgår från samma fråga i sina föreläsningar: Vad är det viktigaste eller det mest intressanta jag lärt mig av min forskning som jag önskar att fler kände till? Och varför är det så viktigt för mig? Den genuinitet, humor och värme som uppstår i forskarens hem blir ett ramverk inom vilken vi kan förmedla forskning med hög akademisk kvalité på ett underhållande och personligt sätt.

Varför?

BOOA skapades för att sprida medvetenhet om de många utmaningar som vår värld står inför. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för de personer som vet mest och är bäst på att förmedla denna kunskap, skall nå ut till så många som möjligt. Tillika skapades BOOA som en reaktion mot en växande faktaresistens. Vi vill höja forskares status och förmedla kunskap på ett sådant sätt att det underbygger en förståelse för forskarens roll och syfte i samhället. Vi anser att den transparens, värme och personliga kontakt våra filmer vill främja är vad som länge saknats inom akademin. Genom BOOA får allmänheten en chans att möta och ta del av några av landets främsta forskares kunskap när som helst, vart som helst . En liknande satsning har enligt vår vetskaps ännu ej genomförts.

Vår vision

Vi vill:

• Att en god utbildning med inkluderande och jämlika värdegrunder inte skall vara ett privilegium, utan finnas tillgängligt för alla.

• Främja ett livslångt lärande där akademin finns tillgänglig både innan och efter eventuella studier.

• Öka medvetenhet och sprida kunskap för ett fredligt och inkluderande samhälle där hållbar utveckling och mänskliga rättigheter står ifokus.

• Erbjuda forskare ett format och en kanal att påverka det offentliga samtalet anpassat efter dagens behov och digitala vanor.

• Erbjuda allmänheten kvalitetssäkrad kunskap genom föreläsningar med några av landets främsta kunskapsförmedlare.

• Motverka faktaresistens genom att locka till nyfikenhet och bryta ner negativa stereotyper kring forskning.

• Vara den estetiskt mest tilltalande kanalen för forskning

No items found.