Textilkonst

Moa Kylin
Konst

Konstnär, kulturentreprenör och pedagog som under sin tid på KPL arbetat parallellt med sitt eget konstnärskap och skapat kreativa workshops för barn och ungdomar.

"Som konstnär arbetar jag med skiftande tekniker och uttryck. Intresset ligger i att belysa olika lager av världen, kroppen, sinnet och att gestalta det. Återkommande är att jag använder mig av trådar, textilier, och en del återbruksmaterial i ett försök att utforska min omvärld, inre värld och dess interaktioner."


2020
"
KPL Har varit bra då jag fått tiden att utforma olika parallella projekt och förverkliga några från tanke till handling och fått en bas som jag tar med mig för att kunna jobba vidare på fortsatta projekt i framtiden. Att få lugnet, bra handledning, och fina klasskamrater är också väldigt bra. Då det konstant varit ett utbyte i det kreativa, mellan lärare och studerande, och bra handledning från hela gruppen, har året på KPL Gjort mig glad och nöjd

För mig är konsten ett sätt att uttrycka det som jag inte kan beskriva i ord. Ett språk som, om jag inte hade haft det, hade lämnat stora delen av mitt inre och min omvärld oförklarliga. Handen och kroppens rörelse är central för mig.

I början av utbildningen var min projektidé att utforma Bild terapeutiska Workshops, där jag kunde hjälpa individer att hitta det meditativa i att skapa och pyssla. Syftet var välmående och att genom skapandet finna mening och lugnet i vardagen och återfå självförtroende utan att någon bedömer en i hur en målar, ritar eller formar.

Projektet tog så småningom en ny riktning i form av kreativa workshops på Bibliotek för barn och ungdomar. Syftet här var att tillhandahålla ungdomar en trygg plats och sysselsättning efter skolan. Att få en fri yta att pyssla och skapa på, lära sig av olika material och låta kreativiteten flöda, utan att någon vuxen begränsar dem i vilken kunskapsnivå de ligger på. Här har jag hållit workshops bl.a hur en gör magiskt Slime. Hur syr en mobilfodral? Hur  gör en masker inspirerat av en favoritkaraktär i en film? Vi har också testat att hitta olika metoder att måla och trycka på tyg.

Under tiden av utbildningen har också en stor del av projektet varit att själv få utrymme och finna ron att skapa, då jag själv varit utbränd och levt med negativ stress länge. Det har blivit en del promenader där jag kunnat skapa landskaps konst, Hitta ätbara växter nära stan att göra nya recept på. Återanvända mina gamla räkningar och göra dem till böcker. Samt börjat väva fritt utan vävstol. Med alla riktningar som mynnade sig från en tanke, till att ha flera pågående spännande projekt på gång är jag nöjd med friheten i utbildningen.