LIberté

Martin Möller
Dokumentärfilm

”Innan jag började studera dokumentärfilm så gjorde jag en fördelar/nackdelar lista på alla yrken som jag kunde tänka mig; och bland evt. orimliga drömmar så som helikopterpilot och matros så hade dokumentärfilmare mest fördelar kontra nackdelar. Att få resa, arbeta konstnärligt och berätta något viktigt om samtiden kändes djupt inspirerande och första året av dokumentärfilmsstudier vid Ölands folkhögskola så åkte jag till Nya Kaledonien för att filma ursprungsbefolkningens kamp om självständighet ifrån Frankrike, och det gav upphov till filmen Liberté som börjar bli färdig efter 7 års arbete.”

2020
"
KPL har varit ett tryggt utrymme med ödmjuka elever som gör sitt bästa för att hjälpa varandra i sina respektiva projekt. Att jag kom in efter en termin till trots, så gick det snabbt att komma in i klassen och KPL gav en trygghet åt arbetet med Liberté, och när ansvar tas för att jobbet görs ordentligt så är det en kraftfull utbildning som kan sätta fler kreativa projekt till världen.

Nya Kaledonien är en av de sista kvarvarande franska kolonierna, det är en ö i Söderhavet sedd utifrån som ett paradis på jorden, men under den vackra ytan växer en våldsam kraft. Landets koloniserade ursprungsbefolkning heter Kanaker, och dom utgör den största delen av den politiska rörelse som kämpar för självständighet ifrån Frankrike. Kanakerna är nu en utsatt minoritet i sitt eget land medan majoriteten av befolkningen i Nya Kaledonien är vita medelklasseuropéer. Regissören Martin Möller föddes in i en ekonomiskt stabil sits, in i en kärleksfull medelklassfamilj i Sverige, och in en utifrån sett vacker tillvaro.

Martin möter Yvonne Hnada, som är Kanakisk eldsjäl i sin kända fars skugga. Hon är döpt efter sin farmor Yvonne Hnada D.ä som var Nya Kaledoniens första kvinnliga minister och en erkänd självständighetskämpe.

Yvonne har stora förväntningar på sina axlar som född i en familj av kända rebeller, men hon vill egentligen inte bli indragen i kampen för självständighet. Sin egen vilja till trots så introduceras hon i kampen för självständighet av sin far, rebellhjälten Gilles Hnada också kallad Black Soul. Yvonne börjar att kämpa för att införliva sin familjs och filmteamets förväntningar om att hon ska bli en viktig kraft i kampen för självständighet, men våldsamma motgångar i kampen tillsammans med vårt filmiska motiv av Yvonne som huvudperson riskerar att stänga in henne i en skör image och omgivningens förväntningar på henne.

Gilles Hnada är Yvonnes pappa och en radiocelebritet sedd utifrån som den stora rebellhjälten ”Black Soul”, ett artistnamn och en image som han använder när han leder radioprogram och politiska konserter i kampen för självständighet. Gilles berättar om hur mobbning och rasism gjorde hans uppväxt olidlig i sitt eget land och hur det skapade en ostoppbar vilja till revansch igenom att bli sedd och erkänd som rebellhjälten Black Soul. Gilles ser kameran som ett verktyg i kampen för självständighet, en projektor för att projicera bilden av sig själv som rebellhjälte. Men när Gilles förlorar sitt jobb på radion och desperat försöker hålla masken som Black Soul framför kameran så gror en känsla av otillräcklighet i honom. Etniska spänningar mellan Kanak och europé växer när landet förbereder sig inför den första folkomröstningen om självständighet och samtidigt kolliderar Gilles vilja att bli erkänd som rebellhjälte med Martins vilja att göra en nära film, då regissören söker vem Gilles är under den vackra hjälteimagen. Våldsamma krafter börjar sippra fram både framför- och bakom kameran när Martins, Gilles och Yvonnes viljor kolliderar, de måste alla bestämma sig för om dom ska leva efter omgivningens förväntningar på sig parallellt med att Nya Kaledonien röstar om självständighet. När Yvonnes och Gilles berättelser vävs samman med regissörens egna upplevelse av förtryck och händelser ”bakom kameran” i Nya Kaledonien så märker vi att regissörens starka vilja till revansch för hans uppväxt formar Liberté filmspråksmässigt och dikterar vad som visas och vad som döljs. Vi ser att viljan i regissören är en växande kraft som, om den inte tyglas, kan göra Liberté till en osmaklig upprepning av den koloniala historien, en film som kan fördärva mer än vad den förändrar i kampen för självständighet. När de andra huvudpersonerna börjar förbereda sig inför valet om självständighet så måste Martin bestämma vilken film han ska göra och vem han ska vara i framtiden. Han måste tygla sitt berättande om Kanakerna, frågan är bara om du vill se en tyglad film?